PF 2022

Vážení nadšenci do automobilového sportu. Stejným dílem zdravíme a vítáme všechny ty kteří mají rádi zajímavé, nevšední a originální lidi, věci a události. Dovolte nám prosím, abychom vás co nejsrdečněji mohli přivítat v novém roce 2022. Jménem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR a rovněž za realizační tým lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z.s.   a to včetně našich účastnic a účastníků. Věříme že i rok 2022 nám zůstanete věrni a budete zachovávat přízeň.

My můžeme za nás slíbit, že budou akce velmi pestré, zajímavé, nevšední a originální. Zkrátka chceme Vám přinést nezapomenutelné zážitky, zkušenosti a věřím že z každé akce si odnesete nové vědomosti. A že oceníte reálná fakta založená na reálných věcech a událostech.

Už předchozí rok 2021  nebo alespoň jeho část byla vyplněna akcemi pod záštitou projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR s různými subjekty, které nám velkorysou podporou pomohli zrealizovat akce pro nevidomé, slabozraké a osoby s těžkým zrakovým postižením.
Proto chceme zpětně mnohokrát poděkovat za podporu jednotlivým subjektům, které se s námi na akcéch podíleli.
Věříme že v obdobném duchu se nám bude dařit i v roce 2022. Těšíme se na Vás a věřte, že neusínáme na vavřínech. Akce pečlivě vybíráme a vždy dbáme na bezpečnost a plynulost chystaných akcí.
Budeme rádi za vaši účast. Jde o příležitost, jak se osobně setkat, dát řeč, ale hlavně si na vlastní kůži vyzkoušet reálné stroje v praxi.


Váš SLEPÝ BANDITA ZA VOLANTEM

Varhaní novoroční koncert RACERS 2022

termin středa v lednu  26. 1. 2022 od 19 : 00 hod.
v kostele sv. Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Nám. Jiřího s Poděbrad.

Vážení a milý nadšenci do automobilového sportu. Stejným dílem zdravíme ty které zajímá cokoli nevšedního a originálního.Dovolte nám společně s realizačním týmem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR a spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z.s.  vás přivítat v novém roce 2022. Pevně doufáme, že to bude mnohem přínosnější rok než-li tomu bylo v letech předešlých.

Chystáme novoroční varhaní koncert ve spolupráci s pražskou farností.
Nese název Novoroční varhaní koncert RACERS 2022,  to prot,o aby název odkazoval na pointu a cíl našeho projektu.
Touto cestou zveme všechny milovníky varhaní hudby. Jedná se o skutečné kostelní píšťalové varhany se čtyřmi manuály a pedálnicí. O skutečně velký varhaní, nestidím se říci – královský nástroj.

Novoroční varhaní koncert  RACERS 2022 se bude realizovat 26. ledna 2022 ve středu. Oficiální zahájení je od 16 : 00 hod. Prosím být na místě alespoň 15 min. před začátkem oficiálního zahájení. Místo setkání Nám. Jiřího s Poděbrad před hlavním vstupem do farního kostela sv. Nejsvětější Srdce Páně.
Bližší info. prosím realizujte viz: rubrika kontakty na www.nevidomizavolantem.cz
V případě  vaší účasti prosím kontaktovat Karla Novotného.

Každý účastník či účastnice bude-li se chtít reálně účastnit novoročního varhaního koncertu bude muset uhradit 100 Kč. z důvodu nutných výdajů dle podmínek farnosti spojené s kostelem sv. Nejsvětější Srdce Páně.

Důležité upozornění:
Novoroční varhaní koncert RACERS 2022 je veden jako každá jiná námi pořádaná akce. Tudíš každý účastník / účastnice se bude řídit dle půatných nařízení MZČR.

V případě vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte koordinátora projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR Karla Novotného.


Těšíme se u této kulturní příležitosti.
Váš SLEPÝ BANDITA.