PF 2022

Vážení nadšenci do automobilového sportu. Stejným dílem zdravíme a vítáme všechny ty kteří mají rádi zajímavé, nevšední a originální lidi, věci a události. Dovolte nám prosím, abychom vás co nejsrdečněji mohli přivítat v novém roce 2022. Jménem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR a rovněž za realizační tým lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z.s.   a to včetně našich účastnic a účastníků. Věříme že i rok 2022 nám zůstanete věrni a budete zachovávat přízeň.

My můžeme za nás slíbit, že budou akce velmi pestré, zajímavé, nevšední a originální. Zkrátka chceme Vám přinést nezapomenutelné zážitky, zkušenosti a věřím že z každé akce si odnesete nové vědomosti. A že oceníte reálná fakta založená na reálných věcech a událostech.

Už předchozí rok 2021  nebo alespoň jeho část byla vyplněna akcemi pod záštitou projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR s různými subjekty, které nám velkorysou podporou pomohli zrealizovat akce pro nevidomé, slabozraké a osoby s těžkým zrakovým postižením.
Proto chceme zpětně mnohokrát poděkovat za podporu jednotlivým subjektům, které se s námi na akcéch podíleli.
Věříme že v obdobném duchu se nám bude dařit i v roce 2022. Těšíme se na Vás a věřte, že neusínáme na vavřínech. Akce pečlivě vybíráme a vždy dbáme na bezpečnost a plynulost chystaných akcí.
Budeme rádi za vaši účast. Jde o příležitost, jak se osobně setkat, dát řeč, ale hlavně si na vlastní kůži vyzkoušet reálné stroje v praxi.


Váš SLEPÝ BANDITA ZA VOLANTEM

Varhaní novoroční koncert RACERS 2022

termin středa v lednu  26. 1. 2022 od 19 : 00 hod.
v kostele sv. Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Nám. Jiřího s Poděbrad.

Vážení a milý nadšenci do automobilového sportu. Stejným dílem zdravíme ty které zajímá cokoli nevšedního a originálního.Dovolte nám společně s realizačním týmem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR a spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z.s.  vás přivítat v novém roce 2022. Pevně doufáme, že to bude mnohem přínosnější rok než-li tomu bylo v letech předešlých.

Chystáme novoroční varhaní koncert ve spolupráci s pražskou farností.
Nese název Novoroční varhaní koncert RACERS 2022,  to prot,o aby název odkazoval na pointu a cíl našeho projektu.
Touto cestou zveme všechny milovníky varhaní hudby. Jedná se o skutečné kostelní píšťalové varhany se čtyřmi manuály a pedálnicí. O skutečně velký varhaní, nestidím se říci – královský nástroj.

Novoroční varhaní koncert  RACERS 2022 se bude realizovat 26. ledna 2022 ve středu. Oficiální zahájení je od 16 : 00 hod. Prosím být na místě alespoň 15 min. před začátkem oficiálního zahájení. Místo setkání Nám. Jiřího s Poděbrad před hlavním vstupem do farního kostela sv. Nejsvětější Srdce Páně.
Bližší info. prosím realizujte viz: rubrika kontakty na www.nevidomizavolantem.cz
V případě  vaší účasti prosím kontaktovat Karla Novotného.

Každý účastník či účastnice bude-li se chtít reálně účastnit novoročního varhaního koncertu bude muset uhradit 100 Kč. z důvodu nutných výdajů dle podmínek farnosti spojené s kostelem sv. Nejsvětější Srdce Páně.

Důležité upozornění:
Novoroční varhaní koncert RACERS 2022 je veden jako každá jiná námi pořádaná akce. Tudíš každý účastník / účastnice se bude řídit dle půatných nařízení MZČR.

V případě vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte koordinátora projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR Karla Novotného.


Těšíme se u této kulturní příležitosti.
Váš SLEPÝ BANDITA.

Varhaní koncert s názvem  Na Slepo 2021, farnost Plzeň kostel sv. Jana Nepomuckého.


Jménem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR a za realizační tým lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z.s. včetně naších účastníků a účastnic chceme vyjádřit velké poděkování za velkorysou podporu farnosti plzeňského kraje. konkrétně panu faráři Bohdanovi a spol. farníkům, že jsme mohli realizovat tuto jedinečnou kulturní vložku plnou linoucích se tónů z pravých píšťalových varhan. Musíme konstatovat že zvuk z královského nástroje je vždy něco mezi nebem a zemí tudíž je to více než opravdu osobitý  zvuk od melancholického tichého rejstříku SALICIONALL až po grandiózně znějící rejstřík PLANO TUTY neskutečné co lze díky tak velkému, složitému hud. nástroji vyjádřit posluchačům. Názor varhaníka Petra Halušky je že varhany mají mnoho  způsobů jak lze vyjádřit obsah hudby. Varhany mohou být, melancholické, hravé, smutné, slavnostní a mnoho dalších podob co lze s tímto výjimečným nástrojem vyjádřit. Mnohokrát děkujeme za příjemnou a úspěšnou spolupráci a těšíme se na lednový koncert o jehož konání vás budeme informovat.

Varhaní koncert na slepo

Vážení a milý účastníci a účastnice.  Vždy Vás zveme na akce týkající se tématiky spojené s motorovými dopravními prostředky. Jak už to bývá, pomalu ale jistě  se blíží doba  adventní. Co takhle změnit prostředí a účel realizace následující akce? Věříme, že budete určitě  i pro tuto akci, kterou chceme určitě zrealizovat v rámci projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR opět společně s realizačním týmem lidí ze spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z.s.


Přicházíme s pozvánkou na varhaní koncert, který jsme nazvali Na Slepo 2021
Díky velké podpoře farnosti v Plzni na Chodském Náměstí se nachází kostel, kde nám umožní zrealizovat zmiňovaný varhaní koncert.
Věříme,  že jsou mezi vámi i milovníci varhaní hudby, kteří ocení příležitost příjemně stráveného odpoledne za zvuku varhanních tónů linoucí se s pravých skutečných varhanních píšťal.
Celým koncertem Vás provede Petr Haluška alias SLEPÝ BANDITA ZA VOLANTEM. Počínaje úvodním přivítáním přes samotný varhaní koncert, kdy uslyšíte více či méně známé varhaní skladby, ať už  klasické hudby pro varhany či písně s adventní nebo vánoční tématikou, až do chvíle závěrečného slova s přáním příjemných vánočních svátků a šťastným vstupem pravou nohou do nového roku 2022. Samozřejmě i v novém roce vám bude projekt NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR všem k dispozici a budeme se snažit pořádat zajímavé akce.
Varhaní koncert Na Slepo, je příjemná tečka a rozloučení se s rokem starým.

A tedy kde? Plzeň Chodské Nám. kostel sv. Jana Nepomuckého 
Kdy? 18. prosince 2021

Čas oficiálního zahájení varhanního koncertu Na Slepo je v 16 : 00 hod.

Prosím ale účastníky a účastnice být na místě 15 minut  před oficiálním zahájením akce konané pod záštitou projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR
Doba trvání varhanního koncertu Na Slepo bude cca: 40 minut.
Zazní namátkově následující skladby / adventní a vánoční písně.
G. Fridrich Hendel Largo, Robert Shumann Nort Song / Severní píseň, Veselé vánoční hody jak v durové tak mollové verzi, Toto malé děťátko, Adestefideles a mnoho dalšího.
Posléze ti, kteří se budou chtít přiblížit k varhanám na dotek prstů klaviatur / manuálů budou mít tuto možnost. Jinými slovy exkurze  pěkně z blízka.

Věříme, že se celá akce podaří i díky velkorysé podpoře farnosti Plzeň Bory s místem kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském Náměstí.


Těšíme se na Vás
Váš SLEPÝ BANDITA ZA VOLANTEM 

Poděkování

Exkurze expozice muzea historické vojenské techniky. 6. listopadu 2021
včetně dinamických ukázek formou reálných jízd s vozy určenými do těžkého terénu.

Vážení a milý účastníci, nadšenci do vojenské techniky. Stejným dílem zdravíme ty kteří zajímá vše zajímavé, nevšední a originální. Což věříme že projekt NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR je.

Jménem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM a za realizační tým lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z.s.  je naší milou povinností mnohokrát poděkovat za velkorysou podporu ze strany muzea historické vojenské techniky Rokycany na demarkační linii. Tato akce byla velkou měrou podpořena rovněž subjektem AUTO SALON TOYOTA DAJBYCH Plzeň včetně přátel tvořených rodinou  Šaškových společně s dalšími přáteli. Chceme   vyjádřit opravdové  DÍKY moc za přípravy a následnou organizaci a realizaci včetně bezpečnosti a plynulosti celé akce.

Za odborný výklad k vojenské historické technice  a samotné historii  musíme poděkovat panu Františkovi Kochovi, který ochotně a s trpělivostí odpovídal kladeným dotazům ze strany účastníků či účastnic. Paní Kochové pak za  to, že se postarala o občerstvení.

Opravdu jsme si užili a to veškerý vozový park, který nám byl k dispozici díky ochotě pana Tomáše Petrů z autosalonu  Toyota Dajbych Plzeň  a to včetně zmiňované rodiny  Šaškových  a přátel Petra Šaška a spol. Vše bylo skvělé a naprosto bezpečné. Odměnou budiž kladná zpětná vazba všech účastníků.

Za náš realizační tým lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z.s.

Váš SLEPÝ BANDITA ZA VOLANTEM

Muzeum historické vojenské techniky 6. listopadu 2021

Vážení a milí nadšenci vojenské techniky.

Jménem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR a za realizační tým lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM z.s. vás chceme pozvat na akci týkající se historické vojenské techniky. Věříme, že je vás mnoho, kteří by si chtěli osahat skutečný pancíř nebo pás tanku.

Proto přicházíme ve spolupráci s Muzeem historické vojenské techniky Rokycany s akcí, která vám umožní si dosyta prohlédnout veškerou vojenskou kolovou či pásovou techniku. Celá akce se ponese v ryze vojenské atmosféře s lidmi, kteří jsou velkými fanoušky této techniky.

Tamní personál Vám bude ochotně odpovídat na vaše adekvátní dotazy.

Můžeme slíbit že to nezůstane jen u statických prohlídek.

Budete mít příležitost se i svést na pásových i kolových vozidlech a to vše díky shovívavosti a podpoře ze strany Muzea historické vojenské techniky Rokycany a rodiny Šaškových.

K dispozici budou ryze offroadová vozidla, která se dokáží brodit více než 1,8 m vodním příkopem. To vše díky speciálnímu sání motoru.

Stanovený pevný termín je 6. listopadu 2021

(Místo srazu Vlakové / Bus nádraží Rokycany.
V 9:15 hodin máme zajištěn odvoz z místa srazu na místo konání akce.
Místo konání je Muzeum historické vojenské techniky v bývalém vojenském prostoru s tankodromem.)

Oficiální zahájení akce je od 10:00 hod.

Ukončení akce se předpokládá ve 13:00 hod.

Co je povinné:

mít sebou svého průvodce/kyni
Max. počet osob 20 včetně průvodců.

Každý účastník, bude-li se chtít účastnit této akce, uhradí 400 Kč. Tato finanční částka poputuje na pohonné hmoty.

Info o čísle bankovního účtu spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z.s. Vám bude poskytnuto v rámci závazné přihlášky na tuto akci.

Případné dotazy směrujte prosím na mě jako iniciátora projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR. (rubrika kontakty)

Těšíme se na vás nejen na akci Muzea historické vojenské techniky Rokycan 6.listopadu 2021, ale i na všech ostatních akcích. Přejeme pěkné a úspěšné dny.

Váš SLEPÝ BANDITA ZA VOLANTEM

Gala večer na ČT 1

Vážení a milý nadšenci do automobilového sportu.

Jménem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR a za realizační tým lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z. s. vás chceme pozvat na živý přenos gala večera pro Nadační fond Světluška, který díky ČT 1 a Českému rozhlasu můžete sledovat i na vašich obrazovkách a to 23. října 2021 od 22:15 hodin. Čeká vás nejen spousta hudebních vystoupení, ale i setkání se známými i neznámými osobnostmi.

Těšíme se na vás jak v rovině osobní, tak s diváky u obrazovek.

Váš SLEPÝ BANDITA ZA VOLANTEM

Velké poděkování za akci 25.9.2021

Jménem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR a za realizační tým lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z. s. chceme vyjádřit velké poděkování.

Hlavními partnery akce BLIND REAL TRUCKS SHOW CHALLENGE letiště Líně 25. září 2021 jsou: spol. ITS LOGISTIX s. r. o. Rokycany majitele pana Milana Holečka.

Chceme vyjádřit velké poděkování a vážíme si součinnosti mezi projektem NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM a spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM zs. a dále společnosti ITS LOGISTIC s.r.o. Rokycany, která zajišťuje silniční nákladní dopravu.
Také stejnou měrou chceme poděkovat generálnímu řediteli panu Petrovi Kutnému, jehož spolupráce byla pro nás velmi důležitá. Vypůjčil nám bezplatně plochu kterou jsme mohli zcela ZDARMA využívat za účelem akce BLIND REAL TRUCKS SHOW CHALLENGE letiště Líně 25. září 2021. Díky této velké podpoře jsme mohli naším účastníkům, ať už plně nevidomým či slabozrakým nabídnout jedinečnou atmosféru skutečného řidiče velkých trucků.
Vše probíhalo na bezpečném prostranství areálu letiště Líně.
http://www.airportplzen.com

Proto, aby byla akce zajímavější, jsme rovněž oslovili složky Integrované Záchranné složky Plzeňského kraje. I jim samozřejmě patří naše poděkování.

http://www.zzspk.cz

Další díky v řadě samozřejmě patří také Sboru dobrovolných hasičů obce Líně pod vedením velitele Petra Keramedase, kteří byly rovněž součástí doprovodného programu pro naše nevidomé a slabozraké účastníky.
Díky SDH Líně jsme mohli poskytnout skutečné svezení pod majáky. Toto bylo velmi oblíbené ze strany našich účastníků.

Jelikož se celá akce konala v areálu letiště Líně nemohli jsme vynechat ani tématické motorové dopravní prostředky.
Takže další poděkování posíláme touto cestou majitelům, kteří nám plně vyhověli za účelem možné reálné prohlídky Vírníku a letounu Cessna 172 SP.

Ve výčtu našich našich díků nemůžeme zapomenout ani na ochotu a součinnost výstavby zázemí formou dvou stanů včetně stolů a lavic.
To vše díky CK KId a TYFLO CENTRUM O. P. S. Plzeň
http://www.ckkid.cz http://www.tc-plzen.cz
Dále rovněž musíme poděkovat za zajištění dopravy účastníků na akci a zpět.

Pro úplnost celé akce rovněž děkujeme spol. Sanitární zařízení panu Petrovi Benátčanovi
Který nám zajistil sociální zařízení.
Spol. SANIT Slané u Kladna.
http://www.toitoi.czBLIND REAL TRUCKS SHOW CHALLENGE, Letiště Líně 25. 9. 2021

Vážení přátelé a nadšenci velkých trucků. Jménem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR a spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z. s.  Vás chceme informovat a pozvat na akci s reálnými trucky / tahači společnosti ITS LOGISTIC Rokycany s. r. o.
Trucky vlastní majitel Milan Holeček se kterými zajišťuje dopravu stavebního materiálu a dopravu všeobecně nákladní.
A co že vlastně na této akci bude možné zažít?
Víme, že plno z Vás sní o tom řídit reálný TRUCK  je to tak? Proto přicházíme s příležitostí řízení reálných trucků od spol. ITS LOGISTIC Rokycany. Můžete si truck prohlédnout od kol až po volant, zeptat se profesionálů na vše okolo těchto obrů. Seznámíte se s řídícími prvky kamionů nebo pokyny navigátorů.
Termín konání: sobota 25. 9. 2021.

Místo konání: Letiště Líně.

Samozřejmostí budou i malé či větší úkoly během jízdy:
slalom jízdou v před, slalom jízdou vzad, jízda na přesnost vedení vozu v rovné linii a couvání rovněž na přesnost. Čili budete nejen řídit skutečné trucky ale i plnit mnohé úkoly.
Každý účastník jakmile odešle svoji přihlášku včetně svého podpisu, kterým stvrzuje svojí účast a bude se řídit veškerými pravidly, podmínkami a koncepcí celé akce se s touto skutečností ztotožňuje a bere na vědomí.

Doprovodný program:
v rámci doprovodného programu budou přítomny všechny tři zástupci složek IZS ČR,
POLICIE – HASIČI – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA.
Všech tří zástupců se bude možné ptát na nejrůznější dotazy z pozice své profese.
Dále prohlídka vozů a odpovídajícího vybavení pro výkon služby policisty, hasiče či záchranáře.
V rámci doprovodného programu bude také prohlídka letadel.
Vždy po dotazu majitele bude povolena prohlídka vnějšku letadla nebo i vnitřek / interiér letadla. Vše závisí na rozhodnutí majitele a jeho prokazatelného souhlasu.

POZVÁNKA NA PAROPLAVBU A PROHLÍDKU KOLESOVÉHO PARNÍKU

Vážení přátelé a nadšenci do všeho, co se hýbe,

spolek NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, Vás srdečně zve na unikátní a netradiční paroplavbu kolesovým parníkem, tedy parníku, který je dodnes vybaven nefalšovaným parostrojem, jenž uvádí přes převody a hřídel otáčející lodními šrouby plavidlo do pohybu.

Sraz 15. září 2021 v 16,00 na tramvajové zastávce Palackého náměstí směrem od Karlova náměstí. Vyplouváme z Rašínova nábřeží v 16,30. 

Můžete se těšit nejen na plavbu samu, ale i na prohlídku celého parníku. Podíváme se do kormidelny i strojovny a to za odborného výkladu jednoho z členů pražské plavební správy, pana Dušan Sahuly.

Přestože jsme nadšenci hlavně do automobilového sportu, zajímají nás i další dopravní prostředky. Pojďme tedy společně prozkoumat kolesový parník, jehož parostroj dříve poháněla energie ze spalovaného uhlí. Dnes jede na naftalin, neboli mazut, avšak princip pohybu zůstal zachován.

Pokud se chcete zúčastnit této akce, stačí jen vyplnit a podepsat závaznou přihlášku. Přihlášku a další informace získáte na adresu novotny@sons.cz .

Na vaši účast se těšíme, a věříme, že to i pro vás bude jedinečný zážitek, který se nekoná každý den.

Do doby konání akce s kolesovým parníkem pražské plavební zprávy Vám přejeme pěkné a úspěšné dny.